Yes? Oh… yes!

Ако бях гледал Yes преди 20 години със сигурност нямаше да съм толкова впечатлен. Когато обаче вече имаш съученици пенсионери, и гледаш какво правят на