3 милиона човека ще прочетат 188 милиона книги през тази година, само за www.goodreads.com!

3 милиона човека се включиха в тазгодишното предизвикателство на сайта www.goodreads.com. В началото на годината всеки регистриран в сайта можеше да си постави задача колко книги

1 2 3 246