Независим си ако си One Man Show, финансират ли те – те поръчват какво да пишеш!

Цитат: “Затова на медийно ниво, враг номер 1 е “Америка за България”, която финансира дейности и организации, които изповядват демократични ценности като свобода на медиите,

Доц. д-р Елеонора Танкова: Дистанционната форма на обучение има 12 години опит и традиции във Варненския свободен университет!

Доц. д-р Елеонора Танкова е доктор по икономика и доцент по глобализация на развитието. От 2013 г. е декан на Факултет „Международна икономика и администрация” на Варненския

1 2 3 277