Медицинските сестри се изнесоха. Сега опитват да вържат студентите с 200 лева стипендия и 3 години договор след като завършат. Няма да стане!

Цитат: “Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив например дава стипендия за студенти с успех поне 4,50. Стипендията е в размер между 150 и 200 лв.,

1 2 3 111