Медицинските сестри се изнесоха. Сега опитват да вържат студентите с 200 лева стипендия и 3 години договор след като завършат. Няма да стане!

Цитат: “Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив например дава стипендия за студенти с успех поне 4,50. Стипендията е в размер между 150 и 200 лв.,

Снимка с политик е последното нещо, с което човек би трябвало да се хвали, но… важното е медиите да имат правилен подход към политиците!

Снощи мярнах това нещо: и започнах да се чудя “какво е искал да каже авторът”, както ни питаха едно време в училище, или “каква е