Да сте виждали напоследък някой с терористични възгледи неосновани на религията и в огромна част от случаите да не говори арабски?  

Цитат:  “Носителят на Оскар е държал героят му да не бъде религиозен фундаменталист, нито да говори арабски. Рами Малек, който има египетски корени, е говорил