Кои деца не говорят български в България и Англия, и интегрирането им е изключително трудно? Назовавайте нещата с истинските им имена!

Цитат: “При една от срещите си с представители на местната власт в Северен Лондон българският посланик Марин Райков е бил информиран, че 80% от нашите