www.pik.bg със съвременен вариант на Любомир Левчевото: “Никой не може да ми забрани да ви обичам, др. Живков”

Когато родиш “топ новина”-та, че внукът на някакъв политик, пък бил той и министър-председател е станал на 3 години, можеш да смяташ, че си приключил