Гост автор: Георги Венин: (БЕЗ-)ОТГОВОРНИ ВЪПРОСИ Изхвърлете телевизорите, или жалба по Хачо

Винаги съм твърдял, че гледането на телевизия (особено българска) вреди на здравето. В последните почти 20 години за мен телевизорът е по-скоро мебел, отколкото нещо,