Няма нужда от НПО-та и трошене на грешни пари за циганска интеграция, нелепо е! Или отново: ЗАЩО СЕ ДАВАТ ПАРИ ЗА ЦИГАНСКА ИНТЕГРАЦИЯ, А ЗА ЕВРЕЙСКА, АРМЕНСКА И БЪЛГАРСКА – НЕ?

Преди няколко дни, ей така, между другото, се промъкна новината, че: “Министерският съвет ще приеме и Национална стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите