Браво, Сърчаджиева, подкрепям те, възпротиви се сега и на законите за инхаус поръчките и подобните им, пак ще те подкрепя!

Александра Сърчаджиева днес пред http://www.pik.bg за гласуващите българи от чужбина: “Не може от 20 години да живееш на другия край на света и да решаваш как да живея аз”, опълчи се на законите звездата на Сатиричния театър.”


Браво, Сърчаджиева! Абсолютно съм съгласен с теб. Аз живея над 20 години в чужбина и не смятам, че хора с двойно гражданство или такива, които са повече от 5 години постоянно извън България ни трябва да имат право да гласуват. Не гласувам!

Хайде сега, като си толкова принципен човек, опълчи се и на законите за инхаус поръчките и подобните им, пак пред http://www.pik.bg, пак ще те подкрепя!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s