зимата НИ ИЗНЕНАДА

Едно време, през 90-те, във вестниците “НД”, “НД-Черноморие”, “Черноморие” и накрая “Черно море” всяка зима поне по веджнъж използвахме “Зимата ни изненада” като водещо заглавие