First Monday Crime: Полицията проверява дали сте потенциален престъпник!

Най-интересната новина, която излезе на снощният First Monday Crime бе, че във Великобритания се правят профили на потенциални престъпници и полицията може да провери доколко произволно избран