Трябва да си много неумен, за да смяташ, че роуминг е да звъниш с българска сим карта от България към ЕС –  справка: www.pik.bg

Цитат: “Зад завесата” обаче остана скрита информацията, че ако човек звъни от България в ЕС, това незнайно защо не се смята за роуминг, а за