За тези, които от ръцете на майките си преминават в ръцете на жените си

Цитат:  “Желаещите да станат професионални войници са по-малко от обявените свободните места от армията. Затова политическото ръководство на Министерството на отбраната обмисля да снижи прага за