“Eurovision 2018” – първи полуфинал, нищо не е забравено, нищо не е научено – все същата боза!

Снощният първи полуфинал на “Eurovision 2018” можеше спокойно да бъде пропуснат с изключение на две песни. Още няколко що-годе ставаха за слушане. Типично по юровижънски останалите