Отношението към мигрантите в България е лошо! А към българите?

Цитат: “Отношението към мигрантите в България е лошо. Страната обаче е положила значителни усилия за справянето с предизвикателствата от мигрантската криза. Това констатира доклад на Съвета на