Разликата в стандартите на храните и продуктите у нас и на Запад изобщо не е от вчера

Цитат: “Наблюдават се отклонения от стандартите не само при храните, но и при други потребителски стоки, сред които са често използваните козметика и перилни препарати”,