На оръжие, Братя!

Много интересен диалог в радиопредаване провокира разцепление в полицейските среди на Девън и Корнуъл. Въпрос от слушател – “Какво би се случило, ако в случай

1 142 143 144 145 146 172