Константин Мишев може само да се оплаче публично, защото крадците на интелектуална собственост в България не могат да бъдат озаптени

http://www.lyutskanov.co.uk Тия дни Константин Мишев се оплака, че българското заглавие на “No TIme To Die” е  взето от наш филм от 1985 г., сниман от

1 2 3 4 5 271