В Парламента още (се правят че) смятат, че български граждани трябва да се интегрират в българското общество

Наизлязоха поредните информации за дърленията в Народното събрание, този път по повод на опитите за интеграция на циганите, които продължават май вече трета петилетка. Управляващите

1 175 176 177 178 179 212