Можете ли да ми посочите българска медия, която демократично и безпристрастно дава всички гледни точки???

Цитат: “Може ли демократична държава да забранява медии?

Безспорно забраната на медии няма нищо общо с демокрацията. Но руските медии, които бяха забранени в Европа, не са медии, а пропаганда. Медия означава да даваш всички гледни точки, а те не го правят.”,  Любен Обретенов, Clubz.bg.”

Някои хора са изключително безочливи. Можете ли да ми посочите българска медия, която демократично дава всички гледни точки???

Можете ли да посочите една българска медия, която отразяваше еднакво гледните точки по време на войните в бивша Югославия, Либия, Ирак, Афганистан и оставяше читателите, слушателите или зрителите да решат сами кой е  прав и кой е крив?

Сега медиите са претъпкани с анализатори, политолози и социолози, които непрекъснато обясняват на хората какво искал да каже или какво целял този или онзи. Няма нужда!

Нужно е много малко – да показвате всички гледни точки, а не само тези, които ви свеждат като правилни, защото това е пропаганда!

Хората не са глупави! Давайте им факти и те сами ще си направят изводите!

Обаче не ви стиска, нали?

После кои медии били пропагандни…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s