зимата НИ ИЗНЕНАДА

Едно време, през 90-те, във вестниците “НД”, “НД-Черноморие”, “Черноморие” и накрая “Черно море” всяка зима поне по веджнъж използвахме “Зимата ни изненада” като водещо заглавие на първа страница. Тя, изненадата беше за Община Варна де, където никога не четяха прогнозата за времето, но това са стари истории.

Днес зимата ни изнедата и в Перивейл!

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s