Такава идиотия могат да родят само www.pik.bg (или събратята им от www.blitz.bg)

Отдавна съм се убедил, че за да работиш в www.pik.bg (или при събратята им от www.blitz.bg), трябва да отговаряш задължително на следните три условия – да си пълен илитерат, да нямаш познатия по чужди езици и да смяташ, че редакторът и коректорът са вредни за развитието ти.

Ограденото в червено изречение от снимката само потвръждава за пореден път мнението ми.

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s