Учителите не са пъдари, в Министерството на образованието и науката май не го проумяват!

 
Едно време класната ни, другарката Пенка Димитрова, имаше две приказки, които често повтаряше: “Като си пееш Пенке, ле..” и “На пъдар ме обрънахте!” Сигурно е имала основание жената – нейната работа бе да преподава, да ни прави умни, а не да ни усмирява и укротява.
Идеята на Министерството на облазованието и науката: “Екипите за превенция ще имат за задача ежедневно да извършват незабавни посещения по домовете на децата и учениците, за които установят отсъствие на хлапе без уважителни причини, да установят защо малчуганите не са в учебните заведения и да предотвратят последващите им отсъствия, както и да предлагат допълнителни мерки срещу отпадането на децата.” е точно опъдаряване на учителите.
Нещо като втора специалност – полу-разследващи полицаи.
Защо точно учителите трябва да ходят по къщите на отсъстващите не ми става много ясно. Ако децата са болни – ще представят извинителна бележка. Ако не са – няма да представят. Ако не представят – спират се социалните помощи за пропуснатия период. При второ отсъствие се спират за три месеца напред – това е допълнителна мярка за предотвратяване на  бъдещи отсъствия.
Не е ясно и кога ще ходят учителите да издирват отсъстващите. В работно време, когато трябва да преподават на децата, които са в училище, или в извънработно, когато никой няма право да ги кара да го направят? Или във времето когато нямат часове, но подготвят материалите за следващите уроци?
Съвсем пък не става ясно какво ще се случи като ги намерят и установят че нямат извинителна причина за отсъствието. Ще им размахат пръст? Ще им кажат повече да не правята така? Учителите не могат да спрат помощите, нещото от което ще има ефект. Тогава защо изобщо да пращат учители? Пратете социалните, които разглеждат и одобряват молбите за помощи, или ги спират.
Мястото на учителите е в училищата, те не са пъдари!
Ей…колко политкоректно го написах този път…забелязахте ли?
Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s