Никой не е забравен, нищо не е забравено! Пак търсим пост за човека, а не човек за поста!

Признавам си, този път http://www.pik.bg са прави, нищо че изказването не е крива, успоредна на партийната линия. Нали помните – всяка крива, успоредна на партийната линия е права!

Точно като едно време – търсим пост за човека, а не човек за поста!

Е, каква тогава е промяната?

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s