Помощи срещу ходене на училище – отлично решение, но трябва още малко!

Цитат: “Край на семейните помощи, ако детето не е на училище или детска градина. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане. Законотворците записаха, че при пет неизвинени отсъствия за един месец семейството му няма да получава семейни помощи от държавата за него в продължение на една година.”
Още един цитат: “Хасан Адемов смята, че част от законовите поправки да в противоречие с Конституцията, защото отнемат социални помощи, а според основния закон всички български граждани имат право на социално осигуряване и подпомагане.”
Ще започна от втория цитат. Представете си, че няма наказателни мерки ако детето не ходи на училище. На 18 години то е интелектуален инвалид – не може да чете, не може да пише, няма никакви умения за  нищо, освен да яде, пие и да създава поколение. С какво такъв човек може да бъде полезен на обществото и да създава БВП? Ако помощите са гарантирани до края на живота ми, защо да му се не види, ще пращам дъщеря ми на училище? Според Адемов държавата е длъжна да я храни цял живот. И ако цялото общество разсъждава по тоя начин откъде ще дойдат парите за социални помощи за неработещите, които по логиката на Адемов, могат да бъдат 100% от това общество? Гражданите имат права, но преди това имат задължения към държавата, нещо кето депутатът от ДПС тактично пропуска.
Ще завърша с първия цитат. Решението е идеално и заслужава поздравления. Както се казва по-добре късно, отколкото още по-късно, въпреки че вече е доста късно. Това решение обаче би трябвало да е само началото. Присъствието в училище не означава натрупване на знания. Ние имахме един Янко който ни посрещна в трети клас и ни изпрати за четвърти. Той си остана за трета година в трети клас. Даването на помощи би трябвало да бъде обвързано и с успеха на ученика. Всеки може да стои докато навърши 18 години в училище, да получава помощи и да излезе като интелектуален инвалид. Помощите трябва да се дават само при постигнати резултати, защото те гарантират, че след като завърши училище, всеки ще може да си намери работа.
Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s