Нещо за четене: Арналдур Индридасон – “Black Skies”

ai2
Осмата книга от поредицата за исландския детектив Ерлендур Свейнсон е малко по-особена от останалите, защото Ерлендур всъщност не присъства в нея, споменат е няколко пъти, но то е защото никой не знае къде е решил да си прекара почивката.
В негово отсъствие Арналдур Индридасон дава главната роля на неговия по-млад колета Сигурдур Оли. Сигурдур е като младо копие на Ерлендур и това не е много изненадващо, защото личи, че авторът обича бавното повествование, педантичността в полицейското разследване, “осигурява” депресиращия личен живот на героите си, а случаите, които те разследват в повечето случаи са свързани с трудния живот на исландците от частта на обществото под средно статистическото.
В “Black Skies” Индридасон запазва правилото да следи паралелно два случая, които нямат нищо общо. Сигурдур Оли разплита убийството на обикновена жена, но решаването на случая води до разбиването на мрежа за пране на пари на много високо ниво. Вторият случай ще разберете, ако сте чели една от по-ранните книги – “Arctic Chill”, историята на Андрес започва там и завършва в “Black Skies”.
Приятно четене!
Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s