Език мой, враг мой (пореден епизод)

Неколцина приятели ме плюят леко от време на време, че не си спазвам редовно хигиената на четене и влизам в http://www.blitz.bg.

Правя го единствено от желанието да видя новия принос на хората пишещи там (не бих ги нарекъл “журналисти” за да не обидя истинските такива) към развитието на българския език по нанадолнището.

Вижте поредното заглавие, което няма нищо общо с правилния български език, и не правете като тях, за да не ставате за смях!

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s