В делегираните бюджети е проблемът, заради тях никой дума не казва на децата с телефони в час

Цитат: “Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” поиска реална забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час. Предложението на Синдикат “Образование” е за промяна в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), като се вмени задължение за подписване на договор между образователната институция и семейството, който да включва и изрична забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час. Текстът от ЗПУО за забрана ползването на мобилен телефон по време на учебен час не действа. Българските ученици могат и си играят на смартфоните или си “чатят” по време на час. Защото виждаме несъгласието на повечето български родители към всички ограничения към техните деца.”
Не мислех, че толкова скоро отново ще трябва да пиша коментар по същата тема, но понякога се налагат леки повторения…
“Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” има добра идея, вече стана дума, че забрана за ползване на мобилни телефони в час беше въведена във Франция и Гърция, а в Англия май никога не е бил поставян подобен въпрос, просто защото няма нужда. Много смехотворен обаче е начинът, по който синдикалистите си мислят, че ще решат проблема. Договор между образователната институция и семейството звучи като да искаш от Алф да спре да яде котки (нали помните Лъки – котаракът на семейство Танер, но там е друга история).
Това, което предлагат от КТ “Подкрепа” не може да се реализира. Основната причина се нарича “делегирани бюджети”. Кой директор доброволно ще предложи такива договори на родителите, след  като знае, че поне половината от тях ще предпочетат да запишат децата си в училище без подобни договори, и парите за детето ще идат в новото училище? Ако родителите бяха с всичкия си, те самите щяха да обяснят на децата, че ползването на мобилен телефон в час вреди на самите тях. Очевидно е, че щом родителите нямат нищо против, никога няма да подпишат договор – те вече са направили избора в полза на фръцбукането в час, не на ученето.
За какво е необходим такъв договор? Ако употребата на мобилни телефони в часовете е неприемлива, то Образователното министерство да спусне заповед, с която забранява телефоните в час и нещата се решават на държавно ниво и за всички училища едновременно, така както е в споменатите държави. Употребата на телефони в часовете не може да бъде родителски избор, това е държавен избор и лицето на този избор е Министерство на образованието и културата. Ако то не иска да промени нещата – никой и нищо не може да ги промени.
Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s