Език мой, непреодолим враг мой…

bl

Може ли някой да ми обясни каква степен на грамотност трябва да имаш и кой клас трябва да си завършил, за да съставиш изречение, като ограденото в червено?

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s