Голям залък лапни, голяма дума не казвай!

Желанието и реалността много често се разминават!

Без значение кой си!

Защото обикновено нещата опират до възможности, не до желание!

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s