Ако търсите работа в свободна медия – не го правете в България

Горе-долу това е извода от Световния индекс за свобода на медиите изработван от “Репортери без граници”. България заема “завидното” 111-о място от 180 държави посочени в изследването и последно място след държавите членки на Европейския съюз. Пред нас са европейски страни, които не са в ЕС, както и всички държави от Западните Балкани. Това е колкото срамно, толкова и унизително.

Свободата на медиите у нас е на едно ниво с това в Беларус, Турция и Русия, страни които нямаш шанс за влизане в ЕС, там ситуацията се определя като “трудна”.

Частта, посветена на България, е озаглавена “Непрозрачни и корумпирани”, което казва всичко, без значение какво пишат за свободата си самите български медии.

Истината е, че у нас почти няма независими медии, почти всички са подчинени на интересите на собствениците си, и когато тези интереси се променят – променя се и политиката на самото издание – често завъртане на 180 градуса, със същите журналисти. Видно е, че самите журналисти нямат свободата да изразявят собственото си мнение – не вярвам, че всички работещи в една медия са толкова еднаквомислещи, и сменящи позициите си едновременно. Просто им се казва – от днес този е добър, а онзи – лош. Така в рамките на много кратък период от време можете да видите как човек удавен в плюнки преди два месеца вече въздигнат на пиедестал от същите хора.

Това е свободата на медиите в България.

Дано малкото истински независими имат сили да оцелеят, защото благодарение на тях България все още се крепи на дъното на втората третина на Световния индекс за свобода на медиите. Ако не са те – твръдо потъваме сред последните 60!

Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s