Канадците продължават с не-умните решения!

Цитат:  “Според директивата служителите не трябва да използват обръщения като „господин“, „госпожа“, „баща“ и „майка“, а да ползват „полово-неутрален език или такъв, който упоменава всички видове полове“. Service Canada е институция, която осъществява връзката на канадците с различни програми на правителството, включително помощите за безработни, канадския пенсионен план и подпомагането на възрастни хора. Според директивата служителите не трябва да използват обръщения като „господин“, „госпожа“, „баща“ и „майка“, а да ползват „полово-неутрален език или такъв, който упоменава всички видове полове“. 
И друт път на www.lyutskanov.co.uk е ставало дума за това, че в Канада са прекалено напред по полово-неутралната тема. Горният цитат обаче надминава всичко постигнато до момента. Самият факт, че трябва да кажеш изрично, че искаш да бъдеш наричан “господин” или “госпожа” вече звучи прекалено крайно. Създава се впечатлението, че в Канада по-голямата част от населението вече се изживява като нещо друго, но не и като нормални мъже и жени. Това, разбира се не е вярно, но когато малцинството започне да диктува волята си над мнозинството, нещата вече са генерално сбъркани.
Нормалната ситуация, ако не се чувстваш мъж, жена или дете, е да го кажеш на човека на гишето, и той да те нарича както ти се иска.
Канада има население от около 36 милиона човека. Вероятно не повече от няколко хиляди се изживяват като не-господин, не-госпожа, а децата им – като не-деца. И как тогава да наречеш решението останалите 35 цяло и нещо милиона да казват всеки път, че искат да ги наричат господин или госпожа? Не-умно!
Галин Люцканов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s